Recht voor iedereen: Balie in actie

Petitie - Recht voor iedereen
Wout van Veen Advocaten ondersteunt de actie ‘Balie in actie’, waarmee advocaten protesteren tegen de voorgenomen plannen van het kabinet. Wat is er namelijk aan de hand?

Het kabinet heeft forse bezuinigingen gepland op de griffierechten en de gefinancierde rechtshulp. Daardoor dreigen de kosten van een procesgang zo hoog te worden dat de toegang tot het recht voor (zeer) veel mensen dreigt te worden geblokkeerd. Mensen met terechte klachten zullen er puur om geldelijke redenen voor gaan terugdeinzen om hun recht te halen.

Net als de Nederlandse Orde van Advocaten vinden wij dat onaanvaardbaar. Het recht is er immers van en voor iedereen! En dat moet zo blijven. In een rechtsstaat dient het voor iedere burger en elke organisatie mogelijk te zijn om zonder onredelijke drempels naar de rechter te stappen. Want iedereen betaalt mee aan het rechterlijk systeem, dus moet ook iedereen daarvan gebruik kunnen maken. Dat is een grondrecht dat niet losgelaten mag worden.

Het kabinet wil dat de toegang tot de rechter voortaan strikt kostendekkend wordt. Wat inhoudt dat de griffierechten vier tot tien keer zo hoog zullen worden als dat nu het geval is. Dat zou een ontoelaatbare blokkade vormen.

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft daarom een speciale actiewebsite gelanceerd. Op deze site kunt u digitaal een petitie tekenen om de actie Recht voor Iedereen te steunen. Neemt u alstublieft de moeite die petitie te tekenen en vraagt u ook anderen dat te doen. Het is voor een goed doel, namelijk het algemene belang van toegang tot het recht.

Naast de Orde zijn nog diverse andere organisaties verontwaardigd over de kabinetsplannen met de toegang tot het recht. Zij ondersteunen de actie dan ook actief. Het gaat om: de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (de beroepsvereniging van rechters), de Raad voor Rechtsbijstand, de deurwaarders, het Juridisch Loket en het Verbond van Verzekeraars.