Geldactie

In de afgelopen weken hebben een aantal mensen en kantoren gehoor gegeven aan de oproep van het Fonds om de middelen te versterken.
Het binnengekomen bedrag zit net onder de € 10.000. Ik roep daarom allen die de toegang tot het recht ter harte gaan nog dit jaar ervoor te zorgen dat het bedrag de 10.000 overschrijdt. Volgend jaar mag natuurlijk ook.
Het bestuur heeft besloten om mee te doen aan de actie van de VSAN om te onderzoeken of de plannen van het kabinet tot bezuiniging op de gefinancierde rechtsbijstand en de verhoging van de griffierechten –dus verhoging van de kostenveroordelingen- juridisch verantwoord zijn in het licht van de nationale en internationale grondrechten. Het bestuur heeft hiervoor € 5.000 gereserveerd.