Nieuws: acties

Laatste ontwikkelingen

Bekijk via de onderstaande link de laatste ontwikkelingen omtrent de rechtsbijstand.

 http://www.advocatenblad.nl/2018/02/27/gevecht-rechtsbijstand-climax/

_________________________________________________________

Andere tijden door commissie Van der Meer

In 2016 is er een onafhankelijke commissie, onder leiding van rechter H. van der Meer, in het leven geroepen om onderzoek uit te voeren naar de tijd die advocaten besteden aan toevoegingszaken en de vergoeding die daar tegenover staat. Volgens Van der Meer is er sprake van ernstig achterstallig onderhoud in de gefinancierde rechtsbijstand. Advocaten die afhankelijk zijn van de gefinancierde rechtsbijstand verdienen bij lange na niet genoeg en een groot deel van de werkzaamheden wordt al jaren lang niet vergoed. Uit dit onderzoek is gebleken dat er ieder jaar 127 miljoen euro extra uitgetrokken zou moeten worden om deze advocaten een redelijk inkomen te kunnen garanderen. Onderbetaling van sociale advocatuur betekent barrière van de toegang tot het recht.

16-02-18

_______________________________________________________________________

Protest tegen Bezuinigingen

1 februari 2018 protesteerde bijna 400 advocaten tegen de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. 

https://www.advocatenorde.nl/nieuws/honderden-advocaten-demonstreren-voor-tweede-kamer

Klik hier voor meer foto’s: https://twitter.com/i/moments/959372572637974528

__________________________________________________________________

 

Advocaten zijn in actie gekomen tegen de bezuinigingen van de regering. Die bezuinigingen treffen de Wet op de rechtsbijstand. Net als in 2011 dreigen daardoor de griffierechten aanzienlijk verhoogd te worden. Met als gevolg dat het beginnen van een rechtszaak voor veel particulieren simpelweg te duur wordt.

rechter3771a

Op 11 november demonstreerden advocaten bij de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam. Er was zelfs een (korte) staking van strafrechtadvocaten. Deze acties luidden de landelijke demonstratie op 14 november bij de Tweede Kamer in.

De Stichting Fonds Toegang tot het Recht maakt zich grote zorgen over de verdere versmalling van de toegang tot het recht. Het doel van de stichting is onder meer om barrières voor de individuele rechtszoekende uit de weg te ruimen.

Daarom is de stichting is een bedelactie begonnen om de middelen van het fonds uit te breiden, zodat de slagkracht verbeterd kan worden. De ‘bedelbrief’ treft u hier aan.

________________________________________________________________

Recht voor iedereen: Balie in actie

Petitie - Recht voor iedereen

Het bestuur van Fonds Toegang tot het Recht ondersteunt de actie ‘Balie in actie’, waarmee advocaten protesteren tegen de voorgenomen plannen van het kabinet. Wat is er namelijk aan de hand?

Het kabinet heeft forse bezuinigingen gepland op de griffierechten en de gefinancierde rechtshulp. Daardoor dreigen de kosten van een procesgang zo hoog te worden dat de toegang tot het recht voor (zeer) veel mensen dreigt te worden geblokkeerd. Mensen met terechte klachten zullen er puur om geldelijke redenen voor gaan terugdeinzen om hun recht te halen.

Net als de Nederlandse Orde van Advocaten vinden wij dat onaanvaardbaar. Het recht is er immers van en voor iedereen! En dat moet zo blijven. In een rechtsstaat dient het voor iedere burger en elke organisatie mogelijk te zijn om zonder onredelijke drempels naar de rechter te stappen. Want iedereen betaalt mee aan het rechterlijk systeem, dus moet ook iedereen daarvan gebruik kunnen maken. Dat is een grondrecht dat niet losgelaten mag worden.

Het kabinet wil dat de toegang tot de rechter voortaan strikt kostendekkend wordt. Wat inhoudt dat de griffierechten vier tot tien keer zo hoog zullen worden als dat nu het geval is. Dat zou een ontoelaatbare blokkade vormen.

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft daarom een speciale actiewebsite gelanceerd. Op deze site kunt u digitaal een petitie tekenen om de actie Recht voor Iedereen te steunen. Neemt u alstublieft de moeite die petitie te tekenen en vraagt u ook anderen dat te doen. Het is voor een goed doel, namelijk het algemene belang van toegang tot het recht.

Naast de Orde zijn nog diverse andere organisaties verontwaardigd over de kabinetsplannen met de toegang tot het recht. Zij ondersteunen de actie dan ook actief. Het gaat om: de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (de beroepsvereniging van rechters), de Raad voor Rechtsbijstand, de deurwaarders, het Juridisch Loket en het Verbond van Verzekeraars.