Skip to main content

Fonds Toegang tot het Recht

De stichting Fonds Toegang tot het Recht is de voorzetting van de stichting Steunfonds Proceskosten.

Doelstelling

De stichting Fonds Toegang tot het Recht is de voorzetting van de stichting Steunfonds Proceskosten. Dit fonds is in het kader van de Vereniging voor Rechtshulp (VVR) in het leven geroepen om de toegang tot het recht beter te verzekeren. Het fonds is destijds gevuld met bijdragen vanuit de sociale advocatuur. Het fonds is in 2010 zelfstandig verder gegaan na de opheffing van de VVR.

Het bestuur van het fonds heeft moeten vaststellen dat de ‘toegang tot het recht’ door uiteenlopende oorzaken de afgelopen jaren steeds meer onder druk is komen te staan. Van deze oorzaken kunnen worden genoemd:

  1. de door de overheid opgeworpen drempels, zoals voortdurend verhoogde eigen bijdragen van de rechtzoekenden, (verhoging van) het griffierecht, het vervangen van de vergoeding van de reële kosten van rechtsbijstand in het bestuursrecht door veel te lage forfaitaire vergoedingen
  2. bezuinigingen door de overheid op de gefinancierde rechtsbijstand
  3. het opkomen van problemen voor rechtszoekenden op ‘nieuwe’, althans zich recent ontwikkelende, rechtsgebieden, zoals bijv. schade ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zowel in de leefomgeving van mensen als in hun beroepsomgeving (beroepsziekten)
  4. het grotendeels verdwijnen van de sociale advocatuur als gevolg van de niet kostendekkende vergoeding door de overheid voor rechtsbijstand op deze nieuwe terreinen en voor procedures bij de rechter in het algemeen

De stichting stelt zich ten doel rechtzoekenden te ondersteunen bij het verwerkelijken van een goede toegang tot het recht, zowel individueel als door beleidsbeïnvloeding.

De ondersteuning in individuele zaken kan bestaan uit een garantstelling voor het risico op een kostenveroordeling in het geval van een gerechtelijke procedure, maar ook uit het beschikbaar stellen van middelen om bijvoorbeeld deskundigen in te schakelen.

Aanvragen garantstelling