Skip to main content

Fonds Toegang tot het Recht

De stichting Fonds Toegang tot het Recht is de voorzetting van de stichting Steunfonds Proceskosten.

Netwerk

 

LegalCrowd

Wij werken samen met LegalCrowd. LegalCrowd heeft net als het Fonds de missie om de toegang tot het recht te verbeteren. LegalCrowd richt zich specifiek op crowdfunding voor de kosten van rechtszaken. LegalCrowd en ons Fonds kunnen elkaar aanvullen. Het Fonds geeft bijvoorbeeld geen ondersteuning voor de eigen kosten van een cliënt, zoals de eigen bijdrage bij een toevoeging of het honorarium van de advocaat. Ook komt het voor dat het Fonds een aanvraag afwijst. In beide situaties kan een cliënt LegalCrowd vragen een crowdfundingcampagne voor de zaak te ondersteunen.  LegalCrowd heeft een format ontwikkeld waarmee geld voor de (overige) kosten van de zaak bij het publiek kan worden opgehaald.  De samenwerking tussen ons Fonds en LegalCrowd biedt cliënten extra kansen op financiële ondersteuning voor hun zaak en draagt daardoor bij aan een betere toegang tot het recht.

Kijk voor meer informatie op de website van LegalCrowd. Het is mogelijk via de website direct een aanvraag voor een crowdfundingcampagne in te dienen.

 

VSAN (Vereniging Sociale Advocatuur Nederland)

De VSAN beschikt over een proefprocessenfonds, waaruit proceskosten kunnen worden betaald. Aanvragen kunnen alleen door leden van VSAN worden ingediend. Ook is voorwaarde dat de cliënt  in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.  VSAN en het Fonds Toegang tot het Recht hebben afgesproken aanvragen om ondersteuning uit te wisselen en bij afwijzing van een aanvraag de betrokkene te wijzen op het bestaan van het andere fonds.

 

Stichting Allemansrecht

Stichting Allemansrecht zet zich in voor verbetering van de toegang tot het recht en doet dit door projecten en organisaties te ondersteunen met eenmalige of structurele subsidies. Aan commerciële partijen kan ondersteuning worden geboden in de vorm van leningen of door deel te nemen in het bedrijf. Stichting Allemansrecht ondersteunt geen particulieren en kan particuliere aanvragers wijzen op het Fonds Toegang tot het Recht.  Stichting Allemansrecht en het Fonds Toegang tot het Recht kunnen elkaar aanvullen en zullen in voorkomende gevallen aanvragers naar elkaar verwijzen.