Skip to main content

Aanvraagformulier

De stichting Fonds Toegang tot het Recht is de voorzetting van de stichting Steunfonds Proceskosten.

Aanvragen

De aanvraag kan uitsluitend door een professionele belangenbehartiger worden ingediend. De belangenbehartiger draagt zorg voor volledige invulling van het aanvraagformulier en stuurt de aanvraag met de benodigde stukken (zoals vermeld op het aanvraagformulier) per e-mail naar het op het aanvraagformulier vermelde e-mailadres. Uit oogpunt van privacy vindt geen communicatie via deze website plaats.

De ontvangst van de aanvraag wordt binnen één week aan de indiener bevestigd. In zaken die bijzonder spoedeisend zijn wordt aangeraden telefonisch contact op te nemen met de secretaris van het bestuur.

Het bestuur streeft ernaar binnen 3 weken op een aanvraag te beslissen. Met het oog op een vlotte besluitvorming is uiteraard van belang dat alle gevraagde gegevens en stukken direct bij indiening van de aanvraag worden verstrekt.

Aanvraagformulier garantstelling in pdfAanvraagformulier garantstelling in doc