Skip to main content

Fonds Toegang tot het Recht

De stichting Fonds Toegang tot het Recht is de voorzetting van de stichting Steunfonds Proceskosten.

Criteria en Middelen

Individuele zaken kunnen door het fonds ondersteund worden op grond van onderstaande criteria:

  • De zaak/het juridisch probleem heeft voor een individu grote nadelige financiĆ«le gevolgen
  • De zaak/het juridisch probleem heeft voor een individu grote gevolgen voor zijn positie of welzijn
  • De zaak is gericht op het aanklagen van een maatschappelijk of juridisch onrecht
  • De zaak is gericht op het afdwingen van fundamentele rechten (recht op onderwijs, zorg, veiligheid)
  • De zaak is gericht op het voorkomen van machtsmisbruik
  • De belangenbehartiger van de rechtzoekende heeft naar de mening van het bestuur voldoende deskundigheid en ervaring

Het Fonds verlangt van de rechtzoekende aan wie ondersteuning wordt geboden een tegenprestatie als de zaak/procedure succesvol is, zodat het Fonds middelen behoudt/verkrijgt om aan haar doelstelling te kunnen blijven voldoen.

Het Fonds ontvangt regelmatig donaties, voornamelijk vanuit de (sociale) advocatuur.